㊙️成人秘密入口导航

㊙️成人秘密入口导航

 治男子妇人四肢发热,筋骨间热,表热如火燎于肌肤,扪之烙手,此病多因血虚而得。羊脂生主下痢脱肛,取润之导之,补中寓泻也。

不速治必溃。而一切戾不能中之,可以却病延年。

再以密绢绞过,入银石器内,慢火熬成膏,以瓷罐收入。 治背恶寒,虽盛暑亦欲着绵。

负笈行医,周游四方,俗呼为走方。但此主寒泄本乎肾虚,不能摄津。

海中者大毒,江中者次之,淡水中者又次之。若其人素禀阴虚,则虫蚀脏腑,胸中嘈杂如饥,默默不知所苦,无处不苦,动则时咳时呕,静则善寐善忘,面上忽时哄热,脉来弦劲搏指,此属獭肝丸证,非天灵之所宜。

 治中暑身热,小便不利。故败疽痔漏人忌食,诸鲚皆然。

Leave a Reply